I vår hållbarhetsrapport fastställs viktiga huvudprinciper som gäller för vårt etiska uppträdande, sociala ansvarstagande och företagets samhällsansvar. Dessa principer och vårt löpande arbete med dessa är implementerade i vår dagliga verksamhet, läs den här:

Hållbarhetsrapport

Vi respekterar din integritet och rätten att ha kontroll över dina personuppgifter. Våra vägledande principer är enkla. Vi kommer att vara öppna med vilka data vi samlar in och varför. Vi kommer göra allt vi kan för att skydda dina data. Här kan du läsa mer om hur vi arbetar med detta.

Webbplatspolicy

Vår verksamhet och hur vi uppträder ska kännetecknas av våra värderingar – stolt, framåt, tillsammans. All vår verksamhet ska präglas av en hög etisk standard, där varje affär, relation och aktivitet ska prövas utifrån våra etiska normer och förhållningssätt.

Visselblåsarpolicy